Preventiva

Zdravstveno varstvo dojenčkov, malčkov, šoloobveznih otrok in mladoletnikov do 18. leta starosti

  • Po 5. letu sistematski pregledi pri otroškem zdravniku niso več predvideni.
  • Vendar toplo priporočam redne letne preglede, kjer imajo otroci možnost, da se pogovorijo o svojih morebitnih somatskih in drugih težavah, kot so prebavne motnje, nespečnost, bojazni, potrtost, stres, problemi v šoli.

  • Kot otroška zdravnica vam lahko pomagam pri težavah s prehrano ali telesno težo, pri šolskih in družinskih problemih (npr. ločitve) ali v puberteti z vsemi njenimi pojavi.
  • K dnevni ponudbi ordinacije spada splošni in specialistični predgled, zdravljenje in svetovanje pri vseh vprašanjih zdravja, telesne in duševne problematike otrok od rojstva do 18. leta starosti.